}
Storkökskonsulterna

Företagspresentation

Storkökskonsulterna i Karlskrona AB är ett fristående, konsultföretag med arbetsområdet storköks- och varukylanläggningar. Företaget ägs och drivs av Stefan Lundquist. Arbetsuppgifter omfattar ett brett register av verksamheter inom storköksområdet, bl.a. kan nämnas:

 • Inventering
 • Utredning
 • Kalkyl
 • Projektering
 • Upphandling
 • Anbudsutvärdering
 • Kontroll
 • Besiktning
 • Miljöanpassning
 • Driftsuppföljning
 • Underhållsplanering


Vi jobbar i AutoCad eller Revit beroende på kundens krav. All projektering utförs i 3D.