}
Storkökskonsulterna

Så jobbar vi

Projektering

Ett typiskt projekt börjar med att vi kommer ut till kunden och går igenom förutsättningarna och informerar oss om hur kökets skall drivas. Detta kan vara t.ex:

  • Vad skall köket producera?
  • Hur många portioner som skall produceras? 
  • Skall all mat produceras i köket eller om t.ex. huvudkomponent kommer från ett annat kök? 
  • Är det en befintlig lokal? 
  • Etc.

Om köket skall ligga i en befintlig lokal går vi igenom lokalen och inventerar utrustning som skall återanvändas.

När vi har fastställt förutsättningarna sammanställer vi allt i ett dokument som skickas över till kunden. Detta dokument ligger sedan till grund för hela vårt arbete. Efter detta ritar vi upp skissförslag på köket. Vi går igenom skissen med kunden och justerar den tills alla är nöjda.

Om kunden så önskar så upprättar vi nu en grovkostnadskalkyl.

När alla ekonomiska beslut är tagna börjar vi med att upprätta handlingar för upphandling av storköksutrustningen. I detta skedet kommer andra konsulter in t.ex. bygg, el, vs och vent. Vi förser dessa konsulter med information om utrustning, anslutningar etc. Vi går även igenom livsmedelskrav så att lokalerna kan bli godkända av miljö och hälsa.

Vår slutprodukt är en komplett handling för upphandling av storköksutrustning. Denna handling omfattar beskrivning, utrustningslista och ritningar.

Om vi jobbar mot en kund på den offentliga sidan har vår beskrivning inga referenser till fabrikat – d.v.s. den följer lagen om offentlig upphandling.