}
Storkökskonsulterna

Vår personal

I Storkökskonsulterna arbetar 3 personer

Stefan Lundquist – Handläggare storkök- och varukyla
Storkökskonsult fr.o.m. 1986. Projektansvarig sedan 1990 och med riklig och gedigen erfarenhet vid planering, projektering, kontroll, besiktning etc. av sjukhuskök, skolkök, kök vid sociala inrättningar, restaurangkök, livsmedelstekniska linjer m.fl. Erfarenhet från projektering av storkök för passagerarfartyg. Omfattande erfarenhet från kostutredningar.
Mobil: 0708-79 27 29
E-post: stefan@storkokskonsulterna.se

Johanna Lundquist – projektör storkök
Storkökskonsult fr.o.m. 2013. Gymnasieskola inom datoranimation med examen 2013.
Mobil: 0733-21 97 97
E-post: johanna@storkokskonsulterna.se

Karin Lundquist– Ekonomi
Mobil: 0708-16 29 60
E-post: karin@storkokskonsulterna.se