}
Storkökskonsulterna

Vår personal

I Storkökskonsulterna arbetar 3 personer


Stefan Lundquist - 
Handläggare storkök- och varukyla

Storkökskonsult fr.o.m. 1986. Projektansvarig sedan 1990 och med riklig och gedigen erfarenhet vid planering, projektering, kontroll, besiktning etc. av sjukhuskök, skolkök, kök vid sociala inrättningar, restaurangkök, livsmedelstekniska linjer m.fl. Erfarenhet från projektering av storkök för passagerarfartyg. Omfattande erfarenhet från kostutredningar.
Mobil: 0708-79 27 29
E-post: stefan@storkokskonsulterna.se


J
ohanna Lundquist – projektör storkök

Storkökskonsult fr.o.m. 2013. Gymnasieskola inom datoranimation med examen 2013.
Mobil: 0733-21 97 97
E-post: johanna@storkokskonsulterna.se

Karin Lundquist– Ekonomi
Mobil: 0708-16 29 60
E-post: karin@storkokskonsulterna.se